WHEELS HANGER 110
1,700.00 RD$ 1,700.00 RD$ 1700.0 DOP
WHEELS HANGER 108
1,900.00 RD$ 1,900.00 RD$ 1900.0 DOP
WHEELS HANGER 102
1,800.00 RD$ 1,800.00 RD$ 1800.0 DOP
WHEELS HANGER 101
1,600.00 RD$ 1,600.00 RD$ 1600.0 DOP
WHEELS BB PF30
6,500.00 RD$ 6,500.00 RD$ 6500.0 DOP
WHEELS BB386 30mm
6,500.00 RD$ 6,500.00 RD$ 6500.0 DOP
VITTORIA TUBULAR RUTA RUBINO PRO IV 25-28"
4,500.00 RD$ 4,500.00 RD$ 4500.0 DOP
VITTORIA TUBO RUTA 700 AUTO FIX VALVULA FINA
500.00 RD$ 500.00 RD$ 500.0 DOP
VITTORIA TUBO MTB AUTO FIX VALVULA FINA
700.00 RD$ 700.00 RD$ 700.0 DOP
VITTORIA TUBO MTB 27.5" 1.95/2.5 VALVULA FINA
400.00 RD$ 400.00 RD$ 400.0 DOP
VITTORIA TACTIC MAZA HG11 / FOR 1W15SCHB006
3,500.00 RD$ 3,500.00 RD$ 3500.0 DOP
VITTORIA SET VALVULAS TUBELESS 80MM
1,500.00 RD$ 1,500.00 RD$ 1500.0 DOP
VITTORIA SELLANTE TUBELESS 80ML / 3OZ
550.00 RD$ 550.00 RD$ 550.0 DOP
VITTORIA SELLANTE TUBELESS 150ML / 5.5OZ
700.00 RD$ 700.00 RD$ 700.0 DOP
VITTORIA RUTA INSERTO TUBELESS - AIR LINER
8,500.00 RD$ 8,500.00 RD$ 8500.0 DOP
VITTORIA MTB INSERTO TUBELESS - AIR LINER
5,000.00 RD$ 5,000.00 RD$ 5000.0 DOP
VITTORIA HERRAMIENTA AIR LINER RUTA
2,000.00 RD$ 2,000.00 RD$ 2000.0 DOP
VITTORIA GOMA RUTA ZAFFIRO TRAINER 700X23
2,000.00 RD$ 2,000.00 RD$ 2000.0 DOP
VITTORIA GOMA RUTA ZAFFIRO PRO V
1,800.00 RD$ 1,800.00 RD$ 1800.0 DOP
VITTORIA GOMA RUTA URBANO 700X38
2,250.00 RD$ 2,250.00 RD$ 2250.0 DOP