VITTORIA GOMA E-MTB E-MAZZA 29x2.6
4,500.00 RD$ 4,500.00 RD$ 4500.0 DOP
VITTORIA GOMA MTB AGARRO 29"
4,500.00 RD$ 4,500.00 RD$ 4500.0 DOP
VITTORIA TUBULAR RUTA RUBINO PRO IV 25-28"
4,500.00 RD$ 4,500.00 RD$ 4500.0 DOP
VITTORIA GOMA MTB SYERRA 29x2.40
3,900.00 RD$ 3,900.00 RD$ 3900.0 DOP
VITTORIA GOMA MTB BARZO 29x2.25
3,900.00 RD$ 3,900.00 RD$ 3900.0 DOP
VITTORIA GOMA MTB BARZO 27.5x2.35
3,900.00 RD$ 3,900.00 RD$ 3900.0 DOP
VITTORIA GOMA MTB MEZCAL III 29"
3,900.00 RD$ 3,900.00 RD$ 3900.0 DOP
VITTORIA GOMA RUTA CORSA N. EXT
3,500.00 RD$ 3,500.00 RD$ 3500.0 DOP
VITTORIA TACTIC MAZA HG11 / FOR 1W15SCHB006
3,500.00 RD$ 3,500.00 RD$ 3500.0 DOP
VITTORIA GOMA RUTA RUBINO PRO IV CONTROL
3,200.00 RD$ 3,200.00 RD$ 3200.0 DOP
VITTORIA GOMA MTB SAGUARO 29x2.25
2,900.00 RD$ 2,900.00 RD$ 2900.0 DOP
VITTORIA GOMA RUTA URBANO 700X38
2,250.00 RD$ 2,250.00 RD$ 2250.0 DOP
VITTORIA GOMA RUTA ZAFFIRO TRAINER 700X23
2,000.00 RD$ 2,000.00 RD$ 2000.0 DOP
VITTORIA HERRAMIENTA AIR LINER RUTA
2,000.00 RD$ 2,000.00 RD$ 2000.0 DOP
VITTORIA GOMA RUTA TERRENO MIX 700X33
2,000.00 RD$ 2,000.00 RD$ 2000.0 DOP
VITTORIA GOMA RUTA ZAFFIRO PRO V
1,800.00 RD$ 1,800.00 RD$ 1800.0 DOP
VITTORIA SET VALVULAS TUBELESS 80MM
1,500.00 RD$ 1,500.00 RD$ 1500.0 DOP
VITTORIA CO2 Y SELLANTE
950.00 RD$ 950.00 RD$ 950.0 DOP
VITTORIA CO2 Y SELLANTE
900.00 RD$ 900.00 RD$ 900.0 DOP
VITTORIA TUBO MTB AUTO FIX VALVULA FINA
700.00 RD$ 700.00 RD$ 700.0 DOP