SHIMANO CATALINA DEORE XT FC-M770 / 44T / 104BCD
2,800.00 RD$ 2,800.00 RD$ 2800.0 DOP
SHIMANO CATALINA DEORE XT FC-M760 / 44T / 104BCD
2,800.00 RD$ 2,800.00 RD$ 2800.0 DOP
SHIMANO CATALINA XT FC-M8000 / 30T / 1X11
3,000.00 RD$ 3,000.00 RD$ 3000.0 DOP
CAMPY BB RODAMIENTOS EKAR
3,000.00 RD$ 3,000.00 RD$ 3000.0 DOP
ROTOR ARAÑA DM 110x4
3,500.00 RD$ 3,500.00 RD$ 3500.0 DOP
ORIGIN8 CATALINA RUTA 110MM / 52T / 5H
3,500.00 RD$ 3,500.00 RD$ 3500.0 DOP
ROTOR CATALINA RUTA OVAL AXS 110X4
3,750.00 RD$ 3,750.00 RD$ 3750.0 DOP
ROTOR CATALINA RUTA OVAL 110x4 INTERNA
3,750.00 RD$ 3,750.00 RD$ 3750.0 DOP
ONEUP SWITCH CATALINA OVAL
3,900.00 RD$ 3,900.00 RD$ 3900.0 DOP
ONEUP SWITCH V2 CATALINA REDONDA
4,100.00 RD$ 4,100.00 RD$ 4100.0 DOP
ONEUP CATALINA REDONDA
4,200.00 RD$ 4,200.00 RD$ 4200.0 DOP
ROTOR COVER SET ULTEGRA R8000 110x4
4,500.00 RD$ 4,500.00 RD$ 4500.0 DOP
SHIMANO XTR SET TORNILLO CATALINA SINGLE X - FC-M9000
4,600.00 RD$ 4,600.00 RD$ 4600.0 DOP
CAMPY CATALINA INTERNA CENTAUR 11V
4,800.00 RD$ 4,800.00 RD$ 4800.0 DOP
ROTOR CATALINA RUTA 110x4 INTERNA
4,900.00 RD$ 4,900.00 RD$ 4900.0 DOP
ONEUP CATALINA OVALADA
4,900.00 RD$ 4,900.00 RD$ 4900.0 DOP
ROTOR ARAÑA DM 110X5
5,000.00 RD$ 5,000.00 RD$ 5000.0 DOP
ROTOR CATALINA MTB OVAL REX DM 34T
5,100.00 RD$ 5,100.00 RD$ 5100.0 DOP