ROTOR ARAÑA DM 110X5
5,000.00 RD$ 5,000.00 RD$ 5000.0 DOP
ROTOR CATALINA MTB OVAL DM SHIMANO 12V
5,500.00 RD$ 5,500.00 RD$ 5500.0 DOP
ROTOR CATALINA RUTA OVAL AXS 110X4
3,750.00 RD$ 3,750.00 RD$ 3750.0 DOP
CAMPY CATALINA EXTERNA CENTAUR 11V
10,000.00 RD$ 10,000.00 RD$ 10000.0 DOP
CAMPY CATALINA INTERNA CHORUS 12V
6,000.00 RD$ 6,000.00 RD$ 6000.0 DOP
ONEUP SWITCH CATALINA OVAL
3,900.00 RD$ 3,900.00 RD$ 3900.0 DOP
ROTOR CATALINA MTB OVAL DM 34T
5,250.00 RD$ 5,250.00 RD$ 5250.0 DOP
ROTOR CATALINA RUTA OVAL 130X5 52T
10,200.00 RD$ 10,200.00 RD$ 10200.0 DOP
ROTOR CATALINA MTB OVAL DM RACE FACE 32T
5,200.00 RD$ 5,200.00 RD$ 5200.0 DOP
ROTOR CATALINA MTB OVAL REX DM 34T
5,100.00 RD$ 5,100.00 RD$ 5100.0 DOP
ROTOR CATALINA MTB OVAL DM 30T
5,250.00 RD$ 5,250.00 RD$ 5250.0 DOP
ROTOR CATALINA MTB OVAL REX DM 30T
5,200.00 RD$ 5,200.00 RD$ 5200.0 DOP
ROTOR CATALINA RUTA OVAL DM 46/30T
15,500.00 RD$ 15,500.00 RD$ 15500.0 DOP
ROTOR CATALINA MTB DM 32T
5,250.00 RD$ 5,250.00 RD$ 5250.0 DOP
ROTOR CATALINA RUTA 110x4 EXTERNA
6,800.00 RD$ 6,800.00 RD$ 6800.0 DOP
ROTOR CATALINA RUTA 110x4 INTERNA
4,900.00 RD$ 4,900.00 RD$ 4900.0 DOP
SUNRACE CATALINA MX04 104BCD
1,800.00 RD$ 1,800.00 RD$ 1800.0 DOP
SUNRACE CATALINA 96BCD
1,800.00 RD$ 1,800.00 RD$ 1800.0 DOP
ONEUP SWITCH V2 CATALINA REDONDA
4,100.00 RD$ 4,100.00 RD$ 4100.0 DOP
CAMPY CATALINA EXTERNA SUPER RECORD 12V
12,000.00 RD$ 12,000.00 RD$ 12000.0 DOP