ROTOR CATALINA RUTA OVAL 130X5 52T
10,200.00 RD$ 10,200.00 RD$ 10200.0 DOP
ROTOR CATALINA RUTA OVAL 110X5 50T
10,200.00 RD$ 10,200.00 RD$ 10200.0 DOP
CS RODAMIENTOS 61806 (30x42x7) (6806) BB30
10,080.00 RD$ 10,080.00 RD$ 10080.0 DOP
CAMPY CATALINA EXTERNA CENTAUR 11V
10,000.00 RD$ 10,000.00 RD$ 10000.0 DOP
SHIMANO CATALINA XTR M980 / 10V / 42T / 104BCD
10,000.00 RD$ 10,000.00 RD$ 10000.0 DOP
SHIMANO XT BIELAS 175mm 36-26T 96BCD
10,000.00 RD$ 10,000.00 RD$ 10000.0 DOP
ROTOR CATALINA RUTA 1X
9,600.00 RD$ 9,600.00 RD$ 9600.0 DOP
CAMPY CATALINA EKAR 13V
9,600.00 RD$ 9,600.00 RD$ 9600.0 DOP
SHIMANO XT BIELAS 175mm 38x24T 104BCD
9,000.00 RD$ 9,000.00 RD$ 9000.0 DOP
SRAM TRUVATI CATALINA XX 42T / S1 / GXP / AL6 TGRY
8,600.00 RD$ 8,600.00 RD$ 8600.0 DOP
SHIMANO ZEE BIELAS 175mm 36T 104BCD
8,200.00 RD$ 8,200.00 RD$ 8200.0 DOP
SHIMANO CATALINA XTR M980 / 10V / 38T
8,000.00 RD$ 8,000.00 RD$ 8000.0 DOP
ROTOR CATALINA DM OVAL 32T
7,500.00 RD$ 7,500.00 RD$ 7500.0 DOP
WHEELS MFG BB30 A SRAM 22/24MM - BB30-OUT-7
7,200.00 RD$ 7,200.00 RD$ 7200.0 DOP
BB BSA SRAM DUB
7,200.00 RD$ 7,200.00 RD$ 7200.0 DOP
SHIMANO CATALINA XTR SM-CRM90 HG-X11 / 1X11S / 36T
7,000.00 RD$ 7,000.00 RD$ 7000.0 DOP
SHIMANO CATALINA XTR SM-CRM90 HG-X11 / 30T
7,000.00 RD$ 7,000.00 RD$ 7000.0 DOP
ROTOR CATALINA RUTA 110x4 EXTERNA
6,800.00 RD$ 6,800.00 RD$ 6800.0 DOP
ROTOR BB UBB 4630 PF30
6,800.00 RD$ 6,800.00 RD$ 6800.0 DOP
ROTOR BB UBB 4630 BBRIGHT
6,800.00 RD$ 6,800.00 RD$ 6800.0 DOP